בספרם "על סדר הדין הפלילי החוק והפסיקה" פורשים המחברים את כל הפסיקה הענפה לכל סעיף וסעיף
מהחקיקה בתחום הסדר הדין הפלילי וכן הערות בשפה מובנת וקלה למעקב.
כבוד השופט סלים ג'ובראן, שופט בית המשפט העליון כותב בהקדמה לספר:
"ספר זה בלשונו הבהירה מעניק ידע מקצועי נרחב בכל הקשור לפרוצדורה הפלילית".


המחברים מתארים ומבארים היטב את דיני החיפוש, המעצר והשחרור, חקירת חשודים, תנאי החזקה במעצר, חיפוש בגוף החשוד, ההליכים שלפני המשפט, הליכי המשפט, חקירת עדים, חקירת סיבות מוות, הליך הערעור ונושאים רבים אחרים הנוגעים לפרוצדורה הפלילית. בספר זה יש תרומה רבת עניין להגשמת מטרות הדיון הפלילי והוא נותן תשובה לכל אדם המחפש תשובה לשאלה בה נתקל והבנה של כל השאלות המרכזיות המתעוררות בנושאים אלה.

מחברי הספר, ד"ר נתן קנת עו"ד וחיים קנת עו"ד, המיומנים בתחום הפלילי ובמשפט במשך עשרות שנים, העשירו מפרי ניסיונם בספר זה, את אנשי המקצוע, בכל הפסיקה הנוגעת לכל סעיף וסעיף של סדר הדין הפלילי ותקנותיו על כל ענפיו. ספר זה חשוב ואקטואלי לכל עורכי הדין, השופטים והציבור הרחב.


הספר בן 588 עמודים ועוסק:
חוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) תשמ"ב- 1982, תקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד- 1974, חוק סדר הדין הפלילי, (סמכויות אכיפה- מעצרים) תשנ"ו- 1996, תקנות סדר הדין הפלילי, (סמכויות אכיפה- מעצרים) (הסדרים לקיום דיונים לפי סעיף 29 לחוק) התשנ"ז- 1997, תקנות סדר הדין הפלילי, (סמכויות אכיפה- מעצרים), (דחיית פגישת עצור בעבירות בטחון עם עורך דין) התשנ"ז- 1997, תקנות סדר הדין הפלילי, (סמכויות אכיפה- מעצרים), (תנאי החזקה במעצר)  התשנ"ז- 1997, חוק סדר הדין הפלילי, (סמכויות אכיפה- חיפוש בגוף החשוד)  התשנ"ו- 1996, פקודת סדר הדין הפלילי, (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש] התשכ"ט- 1969, חוק סדר הדין הפלילי,(חקירת חשודים) התשס"ב-2002, תקנות סדר הדין הפלילי (כשירות שוטר- תובע וסמכויותיו)   תשכ"ו- 1966, תקנות סדר הדין הפלילי, (פיצויים בשל מעצר או מאסר), התשמ"ב- 1982, תקנות סדר הדין הפלילי, (גביית חוב של קנסות שלא שולמו במועדם) התשס"ב- 2001, פקודת סדרי הדין (התייצבות היועץ המשפטי לממשלה) [נוסח חדש], פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) 1927, תקנות הפרוצדורה הפלילית (זיהוי) 1929, חוק חקירת סיבות מוות, תשי"ח- 1958, תקנות סדרי הדין הפלילי, (חקירת סיבות מוות) תשי"ח- 1958, תקנות לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים) (גביית עדות מתלונן בשל עבירת מין שלא בפני הנאשם) התשנ"ז- 1996, חוק לתיקון סדרי דין (חקירת עדים) תשי"ח- 1957.  
         

דברי הקדמה
 מאת
סלים ג'ובראן שופט בית המשפט העליון

 

בספר זה תרמו המחברים תרומה חדשנית בתחום סדר הדין הפלילי. המחברים המלומדים הם עורכי הדין ד"ר נתן קנת, המשמש בתפקידים ציבוריים רבים וביניהם בנשיאות בתי הדין למשמעת של לשכת עורכי הדין וכסגן יושב ראש ועדת ההתמחות הארצית, ועו"ד חיים קנת, המשמש אף הוא בתפקידים ציבוריים רבים וביניהם אב בית הדין למשמעת של לשכת עורכי הדין ובוחן בבחינות לשכת עורכי הדין למתמחים. עורכי הדין קנת מתמחים ובעלי ניסיון רב בתחום הפלילי והופיעו במשפטים פליליים חשובים.
ספר זה, בלשונו הבהירה, מעניק ידע מקצועי נרחב בכל הקשור לפרוצדורה הפלילית. המחברים מתארים ומבארים היטב את דיני החיפוש; המעצר והשחרור; חקירת חשודים; תנאי החזקה במעצר; חיפוש בגוף החשוד; ההליכים שלפני המשפט; הליכי המשפט; חקירת עדים; חקירת סיבות מוות; הליך הערעור, ועוד נושאים חשובים ורבים כגון אלה.
ספר זה אינו מופנה לציבור המשפטנים בלבד. הוא מקנה לכל אדם את הידע הדרוש לו, על מנת להבין את הנושאים הדיוניים העולים ממנו, לדעת לאן מועדות פניו ומהן הדרכים אותן יוכל לבחור. המחברים מביאים לפני הקורא את הזכויות העומדות לרשותו לפעול, כגון תנאי המעצר ושמירה על כבוד העצור, הגשת קובלנה פלילית לבית המשפט, פנייה לבית המשפט לניהול חקירה בסיבת המוות, וכדומה. בחיבורם זה מבקשים המחברים להציג לפני הקורא את מכלול הכללים של סדר הדין הפלילי, וזאת – על מנת להקל על מציאת "דרך המלך", אשר לפיה רצוי לפעול.
עם השנים, עולם הפשע נעשה, לצערי, מאורגן ומתוחכם יותר. הגידול בעבריינות אף חוצה גבולות של מדינות. כדרכם של ענפי פשיעה, מבקשים העבריינים לעקוף את איסורי החוק, והמאבק לאכיפת החוק הוא מאבק מתמיד לסתימת פרצות. במאבק זה, חשובה במיוחד הבטחת זכויותיהם של המעורבים בהליכים פליליים. אלא שזכויות אלה, חשובות ככל שתהיינה, אינן מוחלטות. מולן ניצבות זכותה וחובתה של החברה להילחם בעבריינות ולהגן על עצמה ועל כל אחד מפרטיה. על חובת החברה כלפי קורבנות הפשיעה – שכבודם, חירותם ורווחתם נפגעים על ידי עבריינים לפניהם – הרחיבו פסקי דין רבים שיצאו מבית המשפט העליון. תפקידה של חברה מתוקנת הוא למצוא את האיזון הראוי בין אלה, כך שבידי השיטה המשפטית יהיו הכלים המתאימים, שיהא בהם כדי לאפשר קיום משפט הוגן ויעיל, אשר ימנע הרשעת חפים מפשע, ויבטיח, כי האשם לא ייחלץ מן הדין.
אחד הכלים להשגת מטרות אלה במסגרת המערכת השיפוטית הוא סדר הדין הפלילי. המערכת מפלסת לעצמה, באמצעות סדר הדין הפלילי, את דרכה בחיפוש אחר חקר האמת ועשיית הצדק המהותי. שמירה על עקרונות של צדק דיוני הוא בבחינת מקדם ביטחון בעל חשיבות רבה בעשיית הצדק המהותי ובשמירה על זכויותיהם של חשודים, נאשמים ועדים, במסגרת ההליך הפלילי.
"סדר הדין הפלילי, החוק והפסיקה", הוא חיבור מקיף ויסודי, כתוב בסגנון בהיר ונקרא בקלות. אין ספק בעיניי, כי יש בספר זה תרומה רבת עניין להגשמת מטרות הדיון הפלילי, הן לפרקליט המחפש תשובה לשאלה בה נתקל והן למי שמעוניין ללמוד ולהבין את השאלות המרכזיות המתעוררות בנושאים אלה.
 
                                                                                                                                   סלים ג'ובראן
                                                                                                            שופט בית המשפט העליון

 
לרכישת הספר:
 
סדר הדין הפלילי- החוק והפסיקה
ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין בישראל- 2005
ביקורת על הספר:
 

רחוב אבן גבירול 129 תל אביב, 62037  טלפון: 03-5462656, 03-5464098, פקס: 03-5463853    

 דוא"ל :  hnkennet@bezeqint.net   

FacebookGoogle+Twitter