ספרות משפטית- ד"ר נתן קנת עו"ד, חיים קנת עו"ד
 
טביעת אצבעות הלכה ומעשה הוצאת דיונון 1985
הספר כולל את ההיבט המעשי וכן את ההיבט המשפטי של נטילת טביעת אצבעות. נטילת טביעות אצבעות מזירת הפשע וזיהוי הפושע לפיהן היא אחד האמצעים, שבהם משתמשת המשטרה בעבודתה. זיהוין של טביעות האצבעות הוא בגדר מדע מדייק. במדע זה ובדרכי עבודתה של המשטרה דן הספר שלפנינו. 
כן נידונה הפסיקה הישראלית שעסקה בטביעות האצבעות.
לפרטים מלאים >.......
אמצעי זיהוי וחקירה- הוצאה לאור של לשכת עורכי הדין- 2001
מסדר זיהוי חי, אי הפללה עצמית, זיהוי על פי תמונות, זיהוי על פי זיכרון, זיהוי באמצעות מדע, טכנולוגיה ואמצעים שונים, זיהוי על פי בדיקה השוואתית, שערות, עדות שיטה, ומעשים דומים, עקבות נעליים, טביעות כף רגל, זיהוי בעזרת כלב, פוליגרף, האזנת סתר, - הקלטה- תנאי קבילות, תורת "הפרי המורעל"- טביעת אצבעות- זיהוי על פי רקמות- D.N.A  ועוד...  
לפרטים מלאים >.......
נטל ההוכחה וחזקות- בורסי הוצאה לאור של ספרי משפט- 2002
נטל השכנוע במשפט האזרחי ובמשפט הפלילי, "אין להשיב על האשמה", מידת ההוכחה ונטלים בהליך אזרחי, נטל השכנוע, מידת ההוכחה ונטלים במישור הפלילי, ספק, ספק סביר, נטל ההוכחה, מידת ההוכחה. חזקות, הנחות,  בעובדה,  חזקה תכופה, חזקת הכוונה, חזקת הכשרות, חזקת המודעות, חזקות שבדין, חזקות שאינן ניתנות לסתירה, חזקות חלוטות, הימנעות צד מלהעיד או להביא עד. סיוע, חיזוק, דבר מה נוסף, הגנות בפלילי- מידת ההוכחה בהליך משמעתי...........
 לפרטים מלאים >.......
סדר הדין הפלילי החוק והפסיקה- הוצאה לאור של לשכת עורכי הדין- 2005 
חוק ותקנות סדר הדין הפלילי, סמכויות אכיפה- מעצרים, הסדרים לקיום דיונים, דחיית פגישת עצור בעבירות בטחון עם עורך דין, מעצרים, תנאי החזקה במעצר, חיפוש בגוף החשוד, מעצר וחיפוש, חקירת חשודים, כשירות שוטר- תובע וסמכויותיו, פיצויים בשל מעצר או מאסר, גביית חוב של קנסות שלא שולמו במועדם, סדרי הדין, התייצבות היועץ המשפטי לממשלה, פקודת הפרוצדורה הפלילית- עדות, זיהוי, חקירת סיבות מוות, גביית עדות מתלונן בשל עבירת מין שלא בפני הנאשם, חקירת עדים, ועוד.........  
לפרטים מלאים >.......         
 

רחוב אבן גבירול 129 תל אביב, 62037  טלפון: 03-5462656, 03-5464098, פקס: 03-5463853    

 דוא"ל :  hnkennet@bezeqint.net   

FacebookGoogle+Twitter